LỊCH CHIẾU

Lịch phim có thể thay đổi, Quý khách vui lòng check trước khi đặt vé.
T13
110'
Cái Giá Của Hạnh Phúc
09:30
2D Phụ Đề
11:30
2D Phụ Đề
13:30
2D Phụ Đề
14:30
2D Phụ Đề
15:30
2D Phụ Đề
17:30
2D Phụ Đề
18:30
2D Phụ Đề
19:30
2D Phụ Đề
20:30
2D Phụ Đề
21:35
2D Phụ Đề
P
99'
Mùa Hè Của Luca
09:35
2D Lồng tiếng
11:10
2D Lồng tiếng
12:50
2D Lồng tiếng
18:05
2D Lồng tiếng
T18
95'
B4S - Trước Giờ Yêu
09:45
2D Phụ Đề
11:25
2D Phụ Đề
13:20
2D Phụ Đề
15:15
2D Phụ Đề
19:45
2D Phụ Đề
21:30
2D Phụ Đề
T13
107'
Biệt Đội Săn Ma: Kỷ Nguyên Băng Giá
16:30
2D Phụ Đề