LỊCH CHIẾU

Lịch phim có thể thay đổi, Quý khách vui lòng check trước khi đặt vé.
C16
115'
Vong Nhi
13:45
2D Phụ Đề
17:45
2D Phụ Đề
20:20
2D Phụ Đề
C18
95'
M3gan
16:20
2D Phụ Đề
C18
105'
Chị Chị Em Em 2
14:20
2D Phụ Đề
15:45
2D Phụ Đề
18:00
2D Phụ Đề
20:00
2D Phụ Đề
22:00
2D Phụ Đề
C16
105'
Nhà Bà Nữ
14:50
2D Phụ Đề
16:40
2D Phụ Đề
18:30
2D Phụ Đề
19:45
2D Phụ Đề
21:35
2D Phụ Đề