LỊCH CHIẾU

Lịch phim có thể thay đổi, Quý khách vui lòng check trước khi đặt vé.
T16
98'
Ông Kẹ
17:35
2D Phụ Đề
19:50
2D Phụ Đề
21:45
2D Phụ Đề
K
140'
Người Nhện: Du Hành Vũ Trụ Nhện
19:15
2D Lồng tiếng
21:30
2D Phụ Đề
P
110'
Doraemon: Nobita Và Vùng Đất Lý Tưởng Trên Bầu Trời
17:45
2D Lồng tiếng
19:35
2D Lồng tiếng
T16
130'
Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 10
21:35
2D Phụ Đề
Thứ 7 03/06
Chủ nhật 04/06
Thứ 2 05/06
Thứ 3 06/06
Thứ 4 07/06
Thứ 5 08/06
Thứ 6 09/06
Thứ 2 05/06
Thứ 3 06/06
Thứ 4 07/06
Thứ 5 08/06
Thứ 6 09/06

Việt Phú Cinema

Thứ 7 03/06
Chủ nhật 04/06
11:40
2D Phụ Đề
Thứ 2 05/06
Thứ 3 06/06
Thứ 4 07/06
Thứ 5 08/06
Thứ 6 09/06
Thứ 2 05/06
Thứ 3 06/06
Thứ 4 07/06
Thứ 5 08/06
Thứ 6 09/06