LỊCH CHIẾU

Lịch phim có thể thay đổi, Quý khách vui lòng check trước khi đặt vé.