Chính sách đổi trả/ hoàn tiền

Hiện tại chúng tôi chưa có dịch vụ hủy hoặc thay đổi thông tin vé đã đặt hoặc đã được thanh toán trực tuyến theo yêu cầu của khách hàng. Vì vậy rất mong khách hàng khi đặt vé cần kiểm tra cẩn thận các thông tin trước khi tiến hành xác nhận đặt vé và thanh toán. Đồng thời, trong trường hợp đã đặt vé và thanh toán trực tuyến, nếu bạn bỏ suất chiếu bạn sẽ không được hoàn chi phí.
Bằng việc đặt vé trực tuyến qua website này, khách hàng đồng ý rằng trong những trường hợp có sự thay đổi về chương trình phim hoặc bất khả kháng do những sự cố ngoài ý muốn (chập/ mất điện, sự cố do thiên tai,...), chúng tôi có quyền từ chối bán vé cho bạn hoặc rút lại bất kỳ vé nào từ việc mua bán qua trang website này. Việt Phú Cinema có quyền tạm ngưng, hoãn hoặc thay đổi điều khoản của chương trình Đặt vé trực tuyến (Booking Online) tại bất kỳ thời điểm nào và sẽ có thông báo đến khách hàng thông qua các hình thức cho phép (thông báo trên website, email/ SMS)
Đặt vé nhanh
Đặt vé
x popqc1