Happy Day Tại Việt Phú

07/02/2022
Đồng giá vé phim 45k cả ngày cho mỗi vị khách đến Việt Phú vào thứ 4 mỗi tuần.
Xem nhanh

Điều kiện áp dụng:
  • Áp dụng mỗi thứ 4 hàng tuần.
  • Áp dụng cho tất cả khách hàng.
  • Không áp dụng cho các phim chiếu sớm, suất chiếu đặc biệt 
  • Không cộng dồn các khuyến mãi khác.

Các bài viết khác