Chiếu lúc ,
-
ĐƠN HÀNG CỦA BẠN
Tổng cộng:
CHỌN GHẾ
Ghế đang chọn
Ghế có thể chọn
Ghế VIP
Ghế đôi
Ghế đã bán
Lưu ý: Để đặt vé online bạn cần có thẻ ngân hàng kích hoạt chức năng thanh toán qua internet
Screen
* Kéo sang phải để xem được toàn bộ các ghế của rạp phim